SL| EN| HR
Domov > O nas > Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

 

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem


1)    Kakovost in ravnanje z okoljem sta osnovni oz. strateški usmeritvi družbe. Osnovni cilj je: kakovostno izvajanje storitve in proizvodnje kakovostnih
        izdelkov, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalcev, ob stalni skrbi za zdravo in varno okolje in skrb za potrošnika.

2)    Prisluhnemo željam odjemalcev in jih poskušamo izpolniti skladno s svojimi zmožnostmi.

3)    Zagotavljamo kakovost od sprejema naročila do izvedbe proizvoda/ storitve.

4)    Mnenje odjemalcev odločilno vpliva na oceno kakovosti.

5)    Sledimo razvoju novih tehnologij in prehranskim trendom.

6)    Uvajamo preizkušene, okolju in ljudem prijazne metode dela.

7)    Poslujemo z minimalnimi stroški za želeno kakovost.

8)    Vsak zaposleni zagotavlja kakovost svojega dela.

9)    Skrbimo za zmanjšanje porabe naravnih virov in energije.

10)  Vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti in vplive izvajanja dejavnosti na okolje, kar je podlaga za ustrezne ukrepe.

11)  Nagrajujemo kakovostno delo, skrb za okolje in inovativnost.

12)  Zavezani smo: k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti in preprečevanju onesnaževanja okolja, k izpolnjevanju veljavne zakonodaje in predpisov,
        ter drugih zahtev, ki jih dogovorimo s odjemalcem.
 


Trzin, december 2012

Predsednik uprave
Miha Strmljan